Työn alla

Kolmen asunnottomuusohjelman arviointi

Referenssi Oy tekee aikavälillä joulukuu 2018 - huhtikuu 2019 yhdessä Kuntoutussäätiön ja MDI Public Oy:n kanssa arvioinnin kolmesta asunnottomuusohjelmasta: Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma PAAVO I 2008-2011, Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma PAAVO II 2012–2015 ja Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE 2016-2019.

Toimeksiannossa arvioidaan kolmen asunnottomuusohjelman tarpeisiin vastaavuutta, toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia vuosina 2008-2018. Ohjelmien toteutuksen, tulosten ja vaikuttavuuden arvioinnissa tarkastellaan arvioinnissa asunnottomuusilmiön muuttumista ajanjaksolla ja sen vaikutuksia asunnottomuuden ehkäisyyn. Arvioinnin kohteena ovat myös sosiaalipalvelut asunnon säilyttämiseen tarvittavan tuen osalta. Työn tuloksena annetaan suosituksia, joita voidaan hyödyttää asunnottomuustyön suuntaamisessa sekä sen vakiinnuttamiseksi kuntien ja mahdollisten maakuntien jatkuvaksi toiminnaksi.