Toimintatavat

Toimintamme perustuu verkostoitumiseen. Käytettävissä on oman työpanoksemme lisäksi joukko eri alojen osaajia. Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen asiantuntemuksen räätälöinnin kuhunkin toimeksiantoon hyvin joustavasti. Toimintatapa mahdollistaa myös kilpailukykyiset tarjoukset.

Kuuntelemme asiakkaitamme herkällä korvalla. Lähdemme siitä, että asiakkaamme ja käytännön työntekijät ovat oman alansa varsinaisia asiantuntijoita. Meidän tehtävämme on olla tukena muutoksessa, tuoda esiin uutta tietoa, uusia näkökulmia ja ratkaisun avaimia. Toimimme aina yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa.

Työmme ylläpitävä voima on loputon innostus ja tiedonjano erilaisia yhteiskunnan ilmiöitä, ihmisten elinoloja ja palvelujärjestelmiä kohtaan. Tutkijamme tuntevat laajasti myös eri alojen substansseja sekä todellisuuden, jossa palvelujen tuottajat ja käyttäjät elävät.