Referenssi Oy

Referenssi Oy tarjoaa yhteiskunnallisen alan tutkimus-, arviointi-, kehittämis- ja koulutuspalveluja. Vuoden 2010 helmikuussa perustamamme yritys tuottaa palveluja julkisyhteisöille, kolmannen sektorin toimijoille sekä muille tahoille, jotka tarvitsevat tietoa toimintansa vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista.

Näkökulmamme on yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja käytännön läheinen. Työmme perustuu pitkään alan kokemukseen ja korkeaan koulutukseen sekä vankkaan substanssi- ja menetelmäosaamiseen.